1. Privacy

De gegevens die u via de site van MPV-Drinks Miniatuurtje aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of in het kader van een risicoanalyse conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Toegezonden foto's, bestanden of ander beeldmateriaal blijven eigendom van de opdrachtgever. Alle ontwerpen welke door ons vervaardigd zijn berust bij ons het intellectuele eigendom. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving.

2. Betaling

alle bestellingen dienen  vooraf te worden voldaan middels een toegezondenPdf-Factuur / Pdf nota welke u van ons ontvangt.Wij verwerken geen orders zolang wij nog betaling van uw order in ons bezit hebben.
Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar KNAB bank IBANNR: NL59KNAB0255713541 ten name van MPV-Drinks Miniatuurtje onder vermelding van uw factuurnummer. Bij het plaatsen van een opdracht / order geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden en verklaard u tevens ouder te zijn dan 18jr.

 

3. Levering

Welke levertermijnen en tijdstippen voor uw bestelling gelden, kunt u zien in de e-mail bevestiging die u na uw bestelling ontvangt. Wij streven ernaar deze levertermijnen en tijdstippen te halen, maar kunnen dit helaas niet garanderen. Levering ongeveer circa 1 tot 3 weken e.e.a afhankelijk van de afnamehoeveelheid en productiecapaciteit.
Geringe kleurafwijkingen kunnen mogelijk zijn. Combinatie van smaken is mogelijk. De producten worden bij u bezorgd in een goed beschermde verpakking. Mocht er onderweg toch iets mis zijn gegaan, willen wij u verzoeken om bij zichtbare beschadigingen of vermissingen uw bestelling niet aan te nemen of de schade te noteren bij uw handtekening. Bovendien verzoeken wij u om bij ontvangst van uw bestelling deze altijd te controleren. Verzenden geschied middels TNT of DPD Track & Trace of door eigen vervoersdienst. Op controle van de wettelijke leeftijdsgrens van 18jr wordt toegezien.
Om een legitimatie vwb een leeftijd check kan worden verzocht. Levering worden door ons tijdig aangeboden bij een vervoersdienst. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien leveringen door vervoerders niet op tijd geschieden. De door ons aangeboden pakketten - pallets worden verzekerd verzonden. Alle door ons geleverde goederen zijn veraccijnsde goederen. "vrij goed". Levering in EU-lidstaten conform ICL-levering, VGD-Vervoers Geleide Document en Verklaring Veraccijnsde Goederen afzender dit vwb alcoholhoudende producten. Op onze producten die geen alcohol bevatten is ons de verbruiksbelasting voldaan. Loonbotteling van producten van derde partijen uitsluitend met duidelijk voorgeschreven documentatie. Hieronder wordt verstaan: Naam van het product, het batchnummer - productiecode - lotnummer, alcoholpercentage, verklaring afgedragen accijns en/of verbruiksbelasting alsmede de benodigde vervoersdocumenten.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. De prijzen kunnen afwijken en tussentijdse wijzigingen en drukfouten worden voorbehouden. Op de factuur is de BTW afzonderlijk vermeld. Voor alcoholhoudende producten is dit 21%. Voor bestellingen vanaf 300 stuks aan miniaturen/20ml worden geen verzendkosten in rekening gebracht binnen Nederland. Voor bestellingen minder dan 300/20ml stuks zijn de verzendkosten €15,-. Verzendkosten voor overige drankproducten/diensten ontvangt u van ons altijd vooraf per mail/offerte. De instelkosten bedragen €15,- per geplaatste opdracht. Voor levering aan het buitenland zijn de prijzen op aanvraag / tegen geldende tarieven.
Bij het annuleren van uw opdracht brengen wij administratiekosten, ontwerpkosten in rekening met een minimum bedrag van €50,-. Door het annuleren van uw order brengen wij de ontstane schade in rekening. Onder deze schade verstaan wij de door MPV-Drinks geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die MPV-Drinks reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Bij een niet tijdige betaling van uw geplaatste opdracht brengen wij administratiekosten in rekening. Bij het uitblijven van de betalingsverplichting schakelen wij altijd een juridische dienst in. De hiervoor gemaakte kosten worden verhaald bij de opdrachtgever.

5. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 3 werkdagen aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-40064147 of middels ons contactformulier. Heeft u getekend voor goede ontvangst of is een product niet meer bij u aanwezig dan vervalt ieder recht op omruiling of creditering.
MPV-Drinks Miniatuurtje is nimmer verplicht tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, noch voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

6. Levering drank, logo en ontwerp

MPV-Drinks Miniatuurtje levert partydrinks met eigen ontwerp en logo aan particulieren en bedrijven. Door MPV-Drinks Miniatuurtje ontworpen etiketten met eigen ontwerp en/of logo blijven eigendom van ons. Van de door ons ontworpen etiketten-logo's zijn de gebruikersrechten en auteursrechten aan ons voorbehouden. Elke vorm van misbruik zonder onze schriftelijke toestemming wordt strafrechtelijk vervolgd.
MPV-Drinks Miniatuurtje is wettelijk verplicht om op het etiket/label het volgende te plaatsen; bedrijfs/producentnaam MPV Drinks / Miniatuurtje, het postadres, de inhoudsmaat, naam van de drank (smaak), zwangerschapslogo, alcoholpercentage en het glasbaklogo of vuilnisbak-teken het E-teken en het lotnummer alsmede de ingrediënten.
De door ons ontworpen etiketten labels kunnen zonder toestemming van de opdrachtgever geplaatst worden op onze internetsite of gebruikt worden voor marketing doeleinden.

7. Leeftijdsgrens

Voor alle alcoholhoudende dranken geldt een wettelijke minium leeftijd van 18jaar en ouder. Daarom kan onze bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn ondermeer een nationaal paspoort, identiteitskaart of een andere ID waaruit de leeftijdsbepaling uit blijkt. Ondanks ons kwaliteitsproduct hanteert en repecteert MPV-Drinks Miniatuurtje het beleid van de stichtingen STIVA & NIX18.
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.
 

Door het plaatsen van een order verklaard u tevens ouder te zijn dan 18jr.

Wij verkopen géén alcoholische drank onder de 18 jaarpop

 

8. Geschillen en toepasselijk recht.

Voor alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt het Nederlandsrecht.

9. Domeinen

MPV-Drinks is domeinhouder voor de volgende websites & merken; Miniatuurtje, Bedankjes-Huwelijk/Bruiloft, Partyshotjes, Sjooters. Elk misbruik van onze domeinnamen, websites, beeldmateriaal en merkregistraties / beeldmerken wordt strafrechtelijk afgedaan.

 

Zonder onze schriftelijke toestemming mogen de op deze site getoonde afbeeldingen en delen van tekst niet gebruikt worden. 

 

MPV-Drinks Miniatuurtje - Copyright © 2020

 

 

Zoek